Taxonomin

EU-kommissionen utformar lagstiftning som ska utgöra norm för framtida hållbarhetsinvesteringar. Skogsindustrierna anser att den svenska regeringen måste sätta stopp för kommissionens självsvåldiga agerande då det riskerar att påverka finansmarknadens syn på skogsnäringen negativt och urholka den svenska skogens klimatnytta.

Med en taxonomiförordning vill EU styra mer kapital till investeringar i hållbara verksamheter. Detta är i sig något som Skogsindustrierna välkomnar, men EU-kommissionen utformar just nu förordningen så snävt att den äventyrar tillväxten i de branscher, däribland skogsnäringen, som redan bidrar allra mest till minskade koldioxidutsläpp. Varje år bidrar svensk skogsnäring med klimatnytta som är nästan dubbel så stor som de utsläpp Sverige rapporterar. Om EU vill ställa om till klimatneutralitet är detta fel signal att skicka till såväl näringsliv som finansmarknad. 

Skogsindustrierna anser att: 

  • Förordningen och Taxonomin ska vara användbar för både näringslivet och finansmarknaden.
  • Regelverket ska bidra till det övergripande målet att styra pengar till investeringar och verksamheter som främjar en hållbar utveckling. 
  • För detaljerade regler kommer försvåra tillämpningen och därmed minska nyttan med förordningen.
  • Uppfinn inte hjulet igen – definiera inte begrepp som redan är definierade, som till exempel hållbart skogsbruk som redan är definierat i andra lagtexter inom EU.