Skatt på engångsartiklar

Foto: Emil Nordin

Engångsartiklar orsakar nedskräpning. Men engångsmuggar i papper med ett tunt plastskikt kan återvinnas idag. De bidrar också till en cirkulär och biobaserad utveckling.

Engångsartikelutredningen föreslår en skattesats på engångsmaterial som är högre ju mer plast en produkt består av. Pappersmuggar med en tunn barriär av plast, som behövs för att bära vätska och fett, föreslås skattebeläggas med tre kronor per mugg.  

Skogsindustrierna delar politikens ambitioner att ersätta fossilt med förnybart. Branschen lägger stora resurser på att utveckla biobaserade barriärer och det pågår också många initiativ för att bidra till nödvändiga beteendeförändringar som idag orsakar negativa miljöeffekter.

Skogsindustrierna anser att: 

  • Pant eller andra positiva incitament är effektivare än skatt för att minska nedskräpning.  
  • Åtgärder som försvårar övergången från fossilt till förnybart ska undvikas. 
  • Engångsmaterial har viktiga användningsområden, till exempel när kraven på hygien är höga.   
  • Forskning och utveckling av alternativ till plast behöver stimuleras genom ökade anslag. 
  • Sverige bör bidra till att lagstiftning och krav blir harmoniserade inom EU.