Aktuella frågor inom hållbara produkter

Här hittar du de aktuella frågor inom hållbara produkter som Skogsindustrierna arbetar med både i Sverige och EU.