Våra åsikter

Ta del av Skogsindustriernas åsikter i aktuella frågor som berör svensk skogsnäring. Du hittar också våra talespersoner i olika frågor.