Remiss föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat och ursprungsgarantier för el

Foto: Skogsindustrierna eluttag mot blå bakgrund

Skogsindustrierna har inga invändningar kring föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2011:4) om elcertifikat eller (STEMFS 2017:1) om ursprungsgarantier för el.

Skogsindustrierna anser att det är rimligt att gå över till kvartsvis mätning och rapportering av både elcertifikat och ursprungsgarantier för elproducenter i icke-koncessionspliktiga nät. Det är viktigt att mätning och rapportering sker på ett enhetligt sätt.

Vidare vill skogsindustrierna framföra att marknaden för elcertifikat kan anses ha spelat ut sin roll och systemet bör avslutas i förtid med besparande av ytterligare administrativa kostnader för både staten, företagen och konsumenterna.