Yttrande över EU-kommissionens förslag om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast

Foto: Skogsindustrierna Grankvist på blå bakgrund

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge ett yttrande över EU-kommissionens förslag om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast.

Skogsindustrins delar europakommissionens syn om att det är viktigt att minska utsläpp av plast och mikroplaster. Bioekonomin erbjuder i många fall alternativ till plast. I en del produkter är det dock nödvändigt att använda en mindre del plast och detta direktiv berör därmed även skogsindustrin.

Skogsindustrierna uppskattar EU-kommissionens val av ett riskbaserat arbetssätt vilket ger en systematik där de bästa åtgärderna kan prioriteras. Vi är däremot kritiska till de detaljerade bilagorna och orimligt höga nivåer på böter.