Remiss av förordning samt av föreskrifter om statligt stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att yttra sig över förordning samt av föreskrifter om statligt stöd för bio-CCS genom omvänd auktion.

Sammanfattningsvis anser Skogsindustrierna att både förordning och föreskrifter är väl utförda.

Skogsindustrierna vill dock påpeka följande:

  • Det är oklart i dagsläget om infångad biogen koldioxid gör bäst nytta genom att långtidslagras (CCS) eller användas som råvara för att ersätta fossila bränslen (CCU). Kontrakten bör innehålla någon typ av utväg, för den som fått stödet och möjligtvis även för staten, att ställa om till CCU om förutsättningarna ändras under kontraktets löptid relativt långa löptid.
  • Att lagringen ska ha påbörjats inom tre år från dagen för beslutet från att man vunnit auktionen till dess att koldioxid ska börja lagras permanent anser Skogsindustrierna är en allt för kort period.
  • Det saknas skrivningar om sekretess om den finansiella planen.