Hur påverkar skogsbruk markens kolförråd?

I svenska skogar finns mer kol lagrat i marken än i levande träd. Därför spelar skogsmarken en viktig roll för att binda in kol och motverka klimatförändringar.

Har då skogsbruket en negativ effekt på skogsmarkens kolförråd? Den frågeställningen hanteras i rapporten ”Skogsbruk får marken att växa”. Rapporten är baserad på ledande forskning, Sveriges officiella statistik samt nationella rapporter till FN:s klimatkonvention.

Sammanfattning av rapporten:

  1. Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk, som det bedrivs i Sverige, leder till ett mycket stort nettoupptag av koldioxid från atmosfären. En signifikant del av detta lagras in i skogsmarken där det bildar ett mycket stabilt kollager.
  2. På landskapsnivå sker en kontinuerlig ökning av skogens kollager, både i levande träd och i skogsmarken.
  3. I det enskilda beståndet leder inte trakthyggen eller markberedning till ökat läckage av kol från marken. Det är istället den lägre tillväxten under föryngringsfasen som förklarar varför det tillfälligt uppstår en negativ kolbalans.
  4. Det långsiktiga skogsbruket i Sverige bygger upp markens kolförråd över tid, huvudsakligen genom en ökad tillväxt samt eliminering av skogsbränder.

Rapportförfattare är Peter Holmgren, tidigare chef för FAO:s globala klimatarbete och idag rådgivare inom hållbar utveckling.