Lyssna på forskarna

Hur utvecklas världens skogar? Vad spelar de för roll för klimatet och en hållbar utveckling? Hur ser intressekonflikterna ut inom markanvändning och äganderätt? Här kan du läsa vad forskare och experter i frågorna svarar när de måste fatta sig kort.

Hur påverkar skogsbruk markens kolförråd?

I svenska skogar finns mer kol lagrat i marken än i levande träd. Därför spelar skogsmarken en viktig roll för att binda in kol.

Läs mer

Hur påverkar skogsnäringen klimatet?

I rapporten ”The forest carbon debt illusion” presenteras en analys av hur olika nivåer av skogsbruk i Sverige påverkar kolflöden.

Läs mer

Varför brukas Sveriges skogar som de gör?

Sveriges skogar har en av de mest blandade ägarstrukturerna i världen med relativt stor frihet inom lagens ramar för hur man brukar sin skog

Läs mer

Hur ska vi använda marken?

72 % av den tillgängliga marken på jorden används. Hur ska vi optimera användningen för en hållbar utveckling?

Läs mer

Har vi mer eller mindre skog?

Världens skogar täcker idag drygt 30 procent av all landyta. Hur har utveckling varit i modern tid och hur ser prognosen ut för framtiden?

Läs mer

Hur påverkar äganderätten skogsbruket?

Världens skogar har olika ägare, från statliga till helt privata. Hur påverkar ägarformen hur skogen brukas och till vad den används?

Läs mer

Vad är ett hållbart skogsbruk?

Hur definieras ett hållbart skogsbruk? Hur ser det ut idag i Sverige? Hur kan ett hållbart skogsbruk bli en viktig motor i klimatarbetet?

Läs mer

Hur fungerar skogens gröna kolcykel?

Skogens gröna kolcykel är en förutsättning för livet på jorden. Hur fungerar kolcykeln och hur kommer skogens produkter in i den?

Läs mer

Hur kopplar IPCC-rapporten till svenskt skogsbruk?

Diskussionen om IPCC:s specialrapport om klimatet och markanvändningen har framför allt kretsat kring jordbruket. Hur berör den skogsbruket?

Läs mer

Hur har bränder i skogen förändrats över tid?

Bränder i skog och mark blossar till och från upp runt om i världen. Läs om varför det brinner i Sveriges och övriga världens skogar.

Läs mer

Hur ser utvecklingen ut för biologisk mångfald i skogen?

Förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i skogen har förbättrats de senaste decennierna. Det visar ny forskarrapport.

Läs mer
Träd som blivit skadade av granbarkborrar

Blandskogar kan stå emot granbarkborrar bättre

”Framtidens skogar måste bli mer motståndskraftiga mot störningar som torka, stormar och insektsangrepp”.

Läs mer