Young Researcher´s Award

Young Researcher´s Award

Är du nyligen disputerad forskare? Ta chansen att vinna Sundbladsfondens pris om 400 000 kr. Här hittar du ansökningsmallar:

Läs mer på sundbladsfonden.se