Young Researcher´s Award

Young Researcher´s Award

Är du nyligen disputerad forskare? Ta chansen att vinna Sundbladsfondens pris om 400 000 kr. Här hittar du ansökningsmallar:

  • Ansökningsmall svenska
  • Application Template eng

Läs mer på sundbladsfonden.se