Skogsutbildningar

​Det finns ett antal olika utbildningar att välja mellan om du är intresserad av skogen, miljö, produktion och teknik. 

 

Jägmästare

Den mest eftertraktade utbildningen inom den skogliga delen är jägmästare. Det är en femårig utbildning (300 hp) för dig som vill bli expert på skogsbruk på den absolut högsta nivån. Dessutom rankas den svenska utbildningen inom området bland de absolut bästa i världen. Utbildningen innefattar tre års studier i biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, statistik, skogsekonomi, skoglig planering, skogsteknik och virkeslära, följt av två års specialisering med möjlighet till utlandsstudier. Utbildningen ges vid SLU i Umeå. Yrken efter utbildning: skogsekonom, skogsutredare, projektledare, virkesanalytiker, rådgivare, produktionsledare och planerare. Vill du bli bland de bästa i världen på skog är det en utbildning för dig!

Läs mer om utbildningen här:

https://www.framtid.se/yrke/jagmastare

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/jagmastare/

 

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Som skogsmästare kan du göra insatser för skogens rika naturvärden och biologiska mångfald. Du får dessutom möjlighet att förvalta en viktig exportprodukt. Skogsmästarprogrammet är ett yrkesinriktat program på tre år (180 hp). Yrken efter utbildning: skogsinspektor, virkesköpare, produktionsledare, fastighetsmäklare, planläggare, rådgivare, naturvårdare och egenföretagare.

Läs mer om utbildningen här:

https://www.framtid.se/yrke/skogsmastare

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/skogsmastare/

Skogs­kandidat­programmet

Är du intresserad av en framtid inom skogsbruket? Läs skog på distans och förbered dig för arbete inom till exempel skoglig rådgivning och förvaltning. Skogskandidatprogram med inriktning Skoglig förvaltning är en treårig utbildning (180 hp) med möjlighet att läsa vidare en master på två år. Utbildningen har en tät koppling till näringslivet och branschen via projekt vilket ger goda kontakter inför framtida arbetslivet. Yrken efter utbildning: virkesköpare, skogsinspektor, skogskonsulent, skogbruksplanläggare och produktionsledare.

Läs mer om utbildningen här:

https://lnu.se/program/skogskandidatprogrammet/

 

Skog- och träteknik

Trä är det viktigaste förnybara materialet för konstruktion, byggnation, möbler och en mängd olika produkter. Samtidigt krävs hållbar teknik och användning för att skydda miljön. Det här är en av få utbildningar i Sverige som utbildar dig i hela kedjan från virkesproducerande skogsbruk till träförädlande industri. Detta ger dig möjligheter att vara en viktig del i ett framtida hållbart samhälle. Du lär dig om hur man sköter skogenoch hur skogsskötseln påverkar kvaliteten på det virke som kommer från skogen. Utbildningen är treårig (180 hp) i Växjö eller på distans, och ger dig en högskoleingenjörsexamen i skogs- och träteknik. Yrken: produktionschef, säljansvarig och inköpare, skogsvårdsledare och platschef.

Läs mer om utbildningen här:

https://lnu.se/program/skog-och-trateknik-hogskoleingenjor/