Studentkalender

Våra och andra relevanta event för er studenter

Skogsindustrin värderar er studenter högt och bjuder därför in till ett antal olika event, föreläsningar och casetävlingar under året.

Under 2020 var ett antal event planerade runt om i landet för att knyta kontakt samt utbyta erfarenheter och kunskaper med dig som är student. Till följd av covid-19 har vi nu fårr ställa om och bjuder därmed in till följande evenemang under året: