David Quist: Produktionsingenjör, Holmen

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag är i en bransch som inte bara säger att den är grön – utan på riktigt har en lång historia av att ta tillvara skogens värden. Genom att jobba med kartong kan jag vara med och bidra till att ersätta fossila alternativ som exempelvis plast inom förpackningsindustrin.

Hur bidrar ditt jobb till att skapa en hållbar värld?

– I mina ögon är plast och de problem som plast orsakar i naturen en av de största utmaningar vi står inför i dag. Plast är svårt ersätta eftersom att det trots allt är ett material med fantastiska egenskaper. Men våra produkter av skogsråvara som vi tillverkar i dag, där vi belägger kartong med bioplast som är komposterbar, är riktigt häftiga. Jag hoppas att vi får se en vidareutveckling av detta så att vi kan göra det 100 procent grönt hela vägen.

Vad gör en produktionsingenjör på dagarna?

– Vi tillverkar kartong till allt från vykort och matförpackningar för Findus och Unilever till läkemedel och kosmetika. Mitt huvuduppdrag är att hitta långsiktiga förbättringar på en av våra två kartongmaskiner. Det handlar om allt från vilken råvara vi ska använda, vilka investeringar vi ska göra till konkreta arbetssätt och vad för typ av kompetens vi behöver. Det är häftigt att se hur små justeringar kan ge stor effekt!

Det var inte självklart för dig att söka till skogsindustrin – berätta!

– Jag har alltid haft en stark dragning till forskning och föreställt mig att jag skulle jobba i kliniska labbmiljöer. Men intresset för natur och önskan att bidra till en verklig förändring gjorde att jag sökte mig till skogsbranschen. Det är en sektor som har framtiden för sig och jag vill verkligen vara med på resan mot en fossilfri värld. Grunden för skogsindustrin, skogen, har alltid varit hållbar men det är först på senare år som vi i större utsträckning börjat ta fram nya lösningar för att ersätta fossila råvaror med trä.

Hur är utvecklingsmöjligheterna på Holmen?

– Bra! Jag fick direkt stort ansvar och mycket frihet att utveckla egna processer och lösningar. Skogsindustrin är en stor industri med stora möjligheter att påverka, men samtidigt arbetar vi ofta små arbetslag, vilket gör att man får stort ansvar per automatik. Det pågår just nu ett generationsskifte vilket gör att det kommer in nytt folk som vill utvecklas på ett annat sätt än tidigare. Nu har vi en mix av äldre, supererfarna medarbetare och flera nytänkande unga personer – en riktigt rolig och kreativ arbetsplats.

Till sist, vad har du för relation till skogen?

– Jag är i grund och botten en naturmänniska som älskar att vara utomhus och i skogen. Men sedan jag började arbeta på Holmen så ser jag på skogen på ett annat sätt. Ett träd är en fantastisk råvara som genom rätt bearbetning kan bidra till att ersätta dagens fossila lösningar, det är häftigt!