Jobb för framtiden

Att jobba inom skogsindustrin kan innebära mycket, allt från produktutveckling till utveckling för ett hållbart skogsbruk. Det som alla yrken har gemensamt är att de arbetar mot en hållbar framtid med innovativa och cirkulära lösningar.

 

Som civilingenjör i skogsindustrin har du bland annat möjlighet att utveckla produkter och processer som har basen i en hållbar och förnyelsebar råvara. På så sätt blir du en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Uppgifterna för en ingenjör inom skogsindustrin är mycket varierande, men genomgående är att alla jobb innebär någon form av problemlösning där nytänkande premieras med stort eget ansvar och stor frihet. Även om du ofta har mycket eget ansvar är det vanligaste att du jobbar i olika mindre grupper.

Vad finns det för områden inom branschen?

 • Produkt- och materialutveckling
 • Processutveckling
 • Forskning och innovation
 • Materialdesign
 • Bioteknik
 • Kemiteknik
 • Maskinteknik
 • Transport och infrastruktur
 • Logistik
 • Data och teknik
 • Miljö och hållbarhet
 • Skog- och träteknik
 • Skoglig rådgivning och förvaltning
 • Se fler exempel här

Hur ser branschen ut?

Skogsindustrin är en internationell bransch. Oavsett vilket företag du jobbar för finns det kunder och leverantörer runt om i världen. Om du letar efter en sådan miljö med produkter från en klimatsmart råvara är det här en väldigt bra utgångspunkt. Det är också vanligt att byta jobb mellan företagen inom branschen vilket också ger en utökad helhetsbild. Det finns alltid något nytt att testa på!

Vad kan man göra med skogen?

Här presenteras en rad spännande exempel på banbrytande forskning inom biobaserade material.