Var vill du göra ditt examensarbete?

Examensarbete är en fantastisk möjlighet att få testa de kunskaper du förvärvat under din studietid. Görs detta dessutom i samarbete med ett företag får du möjlighet att översätta och förankra dina kunskaper i verkligheten.

Att göra ditt examensarbete hos ett av våra medlemsföretag ger dig en bra kontakt i näringslivet samtidigt som du får ta del av företagets arbete inom det område du vill inrikta dig inom. Det är vanligt att examensarbete leder till både sommarjobb och jobb efter examen, och Skogsindustriernas medlemsföretag har specifikt efterfrågat ingenjörsstudenter. Examensarbete innefattar heltidsstudier på 30 hp under en termin.

Sök ditt examensarbete hos några av skogsindustrins företag:

Exempel på områden för examensarbete:

  • Produkt- och materialutveckling 
  • Processutveckling
  • Forskning och innovation
  • Biokemi
  • Maskinteknik
  • Transport och infrastruktur
  • Logistik
  • Data och teknik
  • Miljö och hållbarhet
  • Digitalisering