NSG Sverige

National Support Group Sweden (NSG), bildad av Skogsindustrierna, är den samlande kraften bakom Skogsnäringens forskningsagenda.

NSG-Sweden är också referensgrupp till den europeiska teknologiplattformen FTP (Forest-based Sector Technology Platform). Verksamheten inom NSG-Sweden genomförs inom tre referensgrupper med representanter från samhälle, industri, institut och akademi.

Verksamheten inom NSG-Sweden genomförs inom tre referensgrupper med representanter från samhälle, industri, institut och akademi. De tre grupperna är Skog och skogsråvara, Massa, papper och bioraffinaderi samt Träprocesser och träprodukter.

Processledarna för referensgrupperna samordnar utvecklingen av forskningsagendan, kommunicerar verksamheten samt inspirerar till nya projekt och program. Ett programsekretariat på Skogsindustrierna leder det dagliga arbetet och organiserar kontakter med intressenter och finansiärer.

Ett programsekretariat vid Skogsindustrierna leder arbetet och organiserar kontakter med viktiga intressenter och finansiärer. Sekretariatet stödjer också processledarna i arbetet med att få till stånd större angelägna forskningsprogram och projekt.

Ordförande och ledamot av FTP Advisory Committee

Torgny Persson, Skogsindustrierna
Telefon: 08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Processledare 

Skog och skogsråvara:

Magnus Thor, Skogforsk
Telefon: 070 - 598 85 96
magnus.thor@skogforsk.se

Träprocesser och träprodukter:

Marie Johansson, RISE
Telefon: +46 10 516 62 51
marie.johansson@ri.se

Massa, papper och bioraffinaderi:

Claes Holmqvist, RISE Bioeconomy
Telefon: 08-676 72 16
Claes.holmqvist@ri.se