Forskningskartan

En karta över skoglig- och skogsindustriell forskning i Sverige

 

Den digitala forskningskartan vill skapa nya möjligheter till nya samarbeten och kontakter. I kartan forskningsaktörernas allmänna inriktning, styrkefaktorer och speciella kompetens att presenteras. Posterna har även kategoriserats med hjälp av de områden som Forskningsagendan 4.0 definierar som centrala för att utveckla den skogliga- och skogsindustriella sektorn som helhet. Ta del av hela Forskningsagendan här.

Öppna forskningskartan i helskärm här.