Industrihistoria

Bruksserien - papper och massa i Sverige

I serien finns Sveriges alla bruk dokumenterade, från de första handpappersbruken på 1500-talet till dagens maskinpappersbruk, från småskalig fiberframställning från lump till storskalig produktion av massa från skogsråvara. Läs om framgångar, misslyckanden, expansion, nedläggningar och ägarskiften.

Papper och massa i Medelpad och Jämtland, utgiven 1997 
Författare: Christian Valeur.

Papper och massa i Ångermanland, utgiven 2000
Författare: Christian Valeur.

Papper och massa i Småland – del 1, utgiven 2002
Författare: Karl-Fredrik Gustafsson

Papper och massa i Småland – del 2, utgiven 2004
Författare: Karl-Fredrik Gustafsson

Papper och massa i Småland – del 3 Handpappersbruken, utgiven 2015
Författare: Anders Houltz, Marie Nisser och Helene Sjunnesson

Papper och massa i Östergötland, utgiven 2003
Författare: Helene Sjunnesson och Thomas Wahlberg

Papper och massa i Västerbotten och Norrbotten, utgiven 2003
Författare: Christian Valeur

Papper och massa i Hälsingland och Gästrikland, utgiven 2007
Författare: Christian Valeur

Papper och massa i Dalarna och Uppland, utgiven 2008
Redaktörer: Hans Troedsson och Per Jerkeman

Papper och massa i Värmland, utgiven 2009
Författare: Lennart Stolpe (och redaktör), Carl Håkansson, Lennart Källén, Hasse Olsson och Alf Svensson

Papper och massa i Södermanland, Västmanland och Närke utgiven 2010
Författare: Per Jerkeman och Bo Wessman

Papper och massa i Västergötland, Bohuslän och Dalsland utgiven 2011
Författare: Jan Rennel

Papper och massa i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland, utgiven 2012
Författare: Per Jerkeman (och redaktör), Patrik Ekheimer, Bertil Johansson, Jan Malmström, Lennart Igerud, Inga Kinell, Lars-Erik Wernersson och Anders Wetterling

Mer om de svenska bruken

Här är en förteckning över de  närmare 400 massa- och pappersbruk som dokumenterats i Bruksserien

Produktserien

Serien visar den svenska skogsindustrins utveckling ur ett produktperspektiv. Produktserien inleddes med förpackningspapper och tidningspapper och kommer successivt att kompletteras med fler intressanta branschprodukter.

Förpackningspapperens historia, utgiven 2016
Författare: Lennart Stolpe

Press stopp? Det svenska tidningspapperets historia, utgiven 2018
Författare: Anders Luthbom

Övriga böcker

"... huru vi kokade cellulosa och gjorde papper därav" Ingenjörer berättar, utgiven 2014 Redaktör: Per Jerkeman

Att göra skillnad – ingenjörer berättar, utgiven 2017
Redaktör: Per Jerkeman

Vägen mot hållbarhet, utgiven 2017
Författare: Per Jerkeman och Hans Norrström

 

Beställ böcker här

Alla Industrihistoriska utskottets utgivna böcker går att beställa här. Priset per bok är 300 kronor inkl. moms och porto. Företag faktureras, privatpersoner betalar till Arbio AB, bankgiro 5129-2332. Tidigare utsålda titlar tryckts print-on-demand. Böckerna kan även beställas i bokhandeln via t ex www.bokus.com.

Policy*