Skogsindustriernas styrelse

Ordförande i Skogsindustriernas styrelse är Lars Idermark, Södra.
 • Lars Idermark, Södra (ordförande)
 • Petra Einarsson, BillerudKorsnäs
 • Karl-Henrik Sundström, Stora Enso 
 • Ulf Larsson, SCA
 • Henrik Sjölund, Holmen
 • Olov Winblad von Walter, Metsä Board Sverige AB
 • Per Skoglund, Arctic Paper
 • Hannele Arvonen, Setra
 • Morten Kristiansen, Moelven
 • Hans Sohlström, Ahlstrom-Munksjö
 • Per Swärd, Smurfit Kappa
 • Lars Winter, Domsjö
 • Santhe Dahl, VIDA-koncernen
 • Lars Martinson, Martinsons Trä
 • Ulf Bergkvist, Bergkvist-Insjön