Skogsindustriernas styrelse

Ordförande i Skogsindustriernas styrelse är Lars Idermark, Södra.
 • Lars Idermark, Södra (ordförande)

 • Anna Bergquist, Ahlstrom-Munksjö
 • Lennart Eberleh, Arctic Paper
 • Björn Vedin, Domsjö Fabriker
 • Ulf Bergkvist, Bergkvist-Insjön
 • Henrik Sjölund, Holmen
 • Lars Martinson, Martinsons Trä
 • Olov Winblad von Walter, Metsä Board Sverige AB
 • Morten Kristiansen, Moelven
 • Ulf Larsson, SCA
 • Per Swärd, Smurfit Kappa
 • Karl-Henrik Sundström, Stora Enso 
 • Santhe Dahl, VIDA-koncernen