Skogsindustriernas styrelse

Ordförande i Skogsindustriernas styrelse är Henrik Sjölund, Holmen
 • Henrik Sjölund, Holmen (ordförande)
 • Annica Bresky, Stora Enso 
 • Lennart Holm, Billerud Korsnäs 
 • Santhe Dahl, VIDA-koncernen 
 • Magnus Björkman, Södra 
 • Ulf Larsson, SCA
 • Olov Winblad von Walter, Metsä Board Sverige AB
 • Lennart Eberleh, Arctic Paper
 • Katarina Levin, Setra Group
 • Morten Kristiansen, Moelven
 • Anna Bergquist, Ahlstrom-Munksjö
 • Per Swärd, Smurfit Kappa
 • Björn Vedin, Domsjö Fabriker
 • Lars Martinson, Martinsons Trä
 • Ulf Bergkvist, Bergkvist – Siljan AB