Skogsindustriernas styrelse

Ordförande i Skogsindustriernas styrelse är Henrik Sjölund, Holmen
 • Henrik Sjölund, Holmen (ordförande)
 • Annica Bresky, Stora Enso 
 • Christoph Michalski, Billerud Korsnäs
 • Santhe Dahl, VIDA-koncernen 
 • Lotta Lyrå, Södra
 • Ulf Larsson, SCA
 • Olov Winblad von Walter, Metsä Board Sverige AB
 • Lennart Eberleh, Arctic Paper
 • Katarina Levin, Setra Group
 • Morten Kristiansen, Moelven
 • Eva Thunholm, Ahlstrom-Munksjö
 • Per Swärd, Smurfit Kappa
 • Björn Vedin, Domsjö Fabriker
 • Per-Ragnar Bergkvist, Bergkvist – Siljan AB
 • Arvid Callans, Callans Trä 

Styrelsesuppleanter

 • Per Lyrvall, Stora Enso
 • Anna-Maria Tuominen Reini, BillerudKorsnäs
 • Kristina Enander, SCA
 • Sören Petersson, Holmen
 • Magnus Björkman, Södra
 • Vakant, Essity
 • Arvid Sundblad, Fiskeby Board
 • Kari Andersson, AB Hilmer Andersson
 • Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna ek förening
 • Anita Sjölander, Nordic Paper
 • Issmo Rossi, Mondi Dynäs
 • Eric Sigurdsson, Lessebo Paper AB
 • Peter Nilsson, Bergs Timber
 • Claes Andersson, JGA
 • Per Erik Andersson, Sveden Trä