Skogsindustriernas ledning

Följande medarbetare ingår i Skogsindustriernas ledningsgrupp.

  • Viveka Beckeman, verkställande direktör
  • Anna Holmberg, chef Brysselkontoret
  • Magnus Berg, chef för näringspolitiska avdelningen
  • Mathias Fridholm, direktör Svenskt trä
  • Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör
  • Maria Cirillo, vd-assistent
  • Kerstin Hallsten, chefsekonom
  • Anna Nilsson, chef för verksamhetsstöd
  • Camilla Carlsson, chef för kommunikationsavdelningen
  • Lisa Alexandersson, nyhetschef