Skogsindustriernas ledning

Följande medarbetare ingår i Skogsindustriernas ledningsgrupp.

  • Carina Håkansson, verkställande direktör
  • Jenny Spets Wojarski, kommunikationsdirektör
  • Katarina Arneving, chef verksamhetsstöd, Arbio
  • Magnus Berg, chef för näringspolitiska avdelningen
  • Mathias Fridholm, direktör Svenskt trä
  • Mårten Larsson, vice vd
  • Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör
  • Wiveca Westerberg, vd-assistent