Organisation

Skogsindustriernas verksamhet är indelad i avdelningar som arbetar med näringspolitik och marknadsföring av trä.

Skogsindustriernas näringspoliska verksamhet är organiserad i avdelningarna näringspolitik, forskning och innovation, bransch- och marknadsanalys samt kommunikation. I Skogsindustrierna ingår även Svenskt Trä och Träbyggnadskansliet som arbetar för att öka användning av och byggande i trä liksom sekretariatet för forsknings- och innovationsprogrammet BioInnovation.

Under utveckling är en funktion inom Skogsindustrierna med särskilt ansvar för bioekonomi, skogsfrågor och internationella frågor.

Ekonomi, IT, personalfrågor, omvärldsbevakning, medlemsservice och övrigt verksamhetsstöd hanteras av servicebolaget Arbio AB, som Skogsindustrierna äger tillsammans med Trä- och Möbelföretagen, Gröna Arbetsgivare och Grafiska Företagen.