Styrelsen för Svenskt Trä

Styrelsen för Svenskt Trä/Skogsindustriernas Trämekaniska styrelsen har ansvaret för de trämekaniska frågorna inom Skogsindustrierna. Styrelsen har också det yttersta ansvaret för det marknadsarbete som bedrivs inom ramen för Svenskt Trä där uppdraget är att ”Bredda marknaden för att öka värdet på träprodukter”. Lägga strategin, beslut om budget och inriktning samt följa upp ekonomin. Inom programmet Svenskt Trä återfinns också Sveriges Träbyggnadskansli som har uppgiften att verka för ett ökat träbyggande. Svenskt Trä ansvarar också för det viktiga Nordiska samarbetet inom den trämekaniska industrin liksom att genom de olika Europeiska samarbetsorganisationerna  verka för bättre villkor för träindustri och dess produkter. 

Styrelsen har också ansvaret för den Sågverkens Forskningsfond som kan finansiera strategiska projekt till gagn för utveckling av träindustri och dess produkter. Lika så finns Gabrielssons stipendiefond som kan ge medel till yngre anställda i medlemsföretagen för deras yrkesmässiga förkovran.

Svenskt Trä ansvarar också administrativt för de olika produktsamarbeten som drivs inom  Svenskt Trä som Svensk Förpackningsförening, CMP och Limträ kommittén.

Jörgen Lindqvist, SÖDRA (ordförande)
Per Andersson, Derome Timber AB (vice ordförande)
Claes Andersson, JGA Andersson
Kari Andersson, AB Hilmer
Olle Berg, Setra Group AB
Mats Boström, Norra Skogsägarna Ek. För.
Anders Gyllengahm, Sandåsa Timber AB
Måns Johansson, Vida Wood AB
Henrik Jönsson, Norrskog Wood Products AB
Jerry Larsson, SCA Wood AB
Anders Lindh, Moelven Timber A/S
Mikael Lindberg, Stora Enso Timber AB
Jörgen Lindquist, Södra Wood
Lars Martinson, Martinsons Såg AB
Jan Liljegren, Bergs Timber AB
Johan Padel, Holmen AB
Jesper Rudbäck, AB Trätälja

Ansvarig för Svenskt Trä

Mathias Fridholm, Skogsindustrierna