Transportkommittén

I Transportkommittén verkar för bättre för konkurrensvilkor för godstransporter. I kommitten ingår logistikchefer från Skogsindustriernas medlemsföretag.

Maria Jansson, Setra Group (ordförande)

Anders Ripström, Södra Cell

Andreas Moback, Holmen Paper

Anna Ahlgren, BillerudKorsnäs Skog

Vakant, Sågverken Mellansverige

Jonas Eriksson, Holmen Skog

Jörgen Olofsson, Stora Enso Skog (vice ordförande)

Lars Nolander, SCA Skog

Lina Danielsson, Smurfit Kappa

Linus Fredriksson, Stora Enso Sourcing & Logistics

Nils-Johan Haraldsson, SCA Logistics

PerArne Nordholts, Såg i syd

Peter Lundström, Sågab (NK Lundströms Trävaror AB)

Peter Olson, BillerudKorsnäs

Peter Strömberg, Metsä Board

Kommittéansvarig

Karolina Boholm, Skogsindustrierna