Transportkommittén

I Transportkommittén verkar för bättre för konkurrensvilkor för godstransporter. I kommitten ingår logistikchefer från Skogsindustriernas medlemsföretag.

Maria Jansson, Setra Group (ordförande)

Anna Ahlgren, BillerudKorsnäs Skog

Ann-Britt Asplund, Mellanskog

Linus Fredriksson, Stora Enso Sourcing & Logistics

Jonas Eriksson, Holmen Skog

Ivo Fronzaroli, BillerudKorsnäs

Nils-Johan Haraldsson, SCA Logistics

Peter Lundström, Sågab (NK Lundströms Trävaror AB)

Andreas Moback, Holmen Paper

Lars Nolander, SCA Skog

PerArne Nordholts, Såg i syd

Jörgen Olofsson, Stora Enso Skog

Anders Ripström, Södra Cell

Peter Strömberg, Metsä Board

Jan-Ola Sundin, Sågverken Mellansverige (Siljan Timber)

Sture Öberg, Smurfit Kappa

Adjungerad

Anders Järlesjö, Sveaskog

Kommittéansvarig

Karolina Boholm, Skogsindustrierna