Transportkommittén

I Transportkommittén verkar för bättre för konkurrensvilkor för godstransporter. I kommitten ingår logistikchefer från Skogsindustriernas medlemsföretag.

Ivo Fronzaroli, BillerudKorsnäs (ordförande)
Anders Clason, Stora Enso Sourcing & Logistics
Mikael Ekholm, Mondi
Jonas Eriksson, Holmen Skog
Simon Forsberg, Rottneros
Maria Jansson, Setra Group
Nils-Johan Haraldsson, SCA Logistics
Stig Jonsson, Billerud Korsnäs
Peter Lundström, Sågab (NK Lundströms Trävaror AB)
Andreas Moback, Holmen Paper
Lars Nolander, SCA Skog
PerArne Nordholts, Såg i syd
Jörgen Olofsson, Stora Enso Skog
Anders Ripström, Södra Cell
Peter Strömberg, Metsä Board
Jan-Ola Sundin, Sågverken Mellansverige (Siljan Timber)
Sture Öberg, Smurfit Kappa

Adjungerad

Anders Järlesjö, Sveaskog

Kommittéansvarig

Karolina Boholm, Skogsindustrierna
Karin Tormalm, Skogsindustrierna