Träförpackningskommittén

Svenska tillverkare av träförpackningar var tidigare organiserade i den Svenska Förpackningsföreningen men ingår sedan 2017 i Svenskt Trä.

Träförpackningskommitténs uppdrag är att

  • Stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träförpackningsområdet.
  • Medverka till att sprida kännedom om träförpackningar, förpackningsteknik och dess metoder och möjligheter.
  • Bevakning av normer och bestämmelser inom produktområde träförpackningar samt deltagande i svenskt och europeiskt standardiseringsarbete.
  • Erfarenhetsutbyte i frågor på principiell och övergripande branschnivå deltagande i europeiskt och internationellt branschsamarbete och därtill hörande kontakter med motsvarande organisationer.
  • Vara kontaktorgan på den svenska träförpackningsindustrins vägnar för svenska och internationella frågor.
  • Medverka till förekommande utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träförpackningsområdet.

Samtliga deltagare i Träförpackningskommittén finns att hitta på svensktträ.se 

Träförpackningskommitténs styrgrupp

Ordinarie ledamöter

Claes Arvidsson, VIDA Packaging AB (ordförande)
Tobias Bosson, KRP Koncernen
Eva Karlsson, Herrljunga emballage AB
Oskar Ryno, AB Karl Hedin
Björn Skou Andersen, DTE A/S

Suppleant 

Henrik Morén, Norrlandspall AB

Valberedning 

Stefan Nilsson, Åsljunga Pallen AB