Skogskommittén

Skogskommitténs uppdrag är att driva och samordna medlemsföretagens branschintressen, som skogsägare, skogsbrukare och användare av skogsråvara. Det övergripande målet är att myndigheter, politiker och allmänhet ser fördelarna med ett aktivt och hållbart brukande av skog som grund för en växande bioekonomi.

Jonas Mårtensson, SCA Skog (ordförande)

Hans Djurberg, SCA Skog

Angelica Mattsson, Holmen

Anna-Maria Tuominen-Reini, BillerudKorsnäs

Björn Johansson, Moelven

Fredrik Nilsson Marnefeldt, AB Karl Hedin

Johan Lindman, Stora Enso

Juha Mäntylä, Metsäliitto

Lars Svensson, Rödins trä

Martin Holmgren, Stora Enso

Olof Hansson, Södra

PerArne Nordholts, Såg i Syd

Per Funkquist, BillerudKorsnäs

Sören Petersson, Holmen Skog

Kommittéansvariga

Linda Eriksson, Skogsindustrierna