Skogskommittén

Skogskommitténs uppdrag är att driva och samordna medlemsföretagens branschintressen, som skogsägare, skogsbrukare och användare av skogsråvara. Det övergripande målet är att myndigheter, politiker och allmänhet ser fördelarna med ett aktivt och hållbart brukande av skog som grund för en växande bioekonomi.

Sören Petersson, Holmen Skog (ordförande)
Uno Brinnen, BillerudKorsnäs AB
Martin Holmgren, Stora Enso
Olof Hansson, Södra Skogsägarna
Björn Johansson, Moelven
Johan Lindman, Stora Enso
Björn Lyngfelt, SCA Forest Products
Juha Mäntylä, Metsäliitto
Fredrik Nilsson Marnefeldt, AB Karl Hedin
PerArne Nordholts, Såg i Syd
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Anders Ringsell, Martinsons
Mats Sandgren, SCA Skog
Arvid Svanborg, BillerudKorsnäs AB

Adjungerade

P-O Wedin, Sveaskog

Kommittéansvariga

Linda Eriksson, Skogsindustrierna
Mårten Larsson, Skogsindustrierna