Skogskommittén

Skogskommitténs uppdrag är att driva och samordna medlemsföretagens branschintressen, som skogsägare, skogsbrukare och användare av skogsråvara. Det övergripande målet är att myndigheter, politiker och allmänhet ser fördelarna med ett aktivt och hållbart brukande av skog som grund för en växande bioekonomi.

Sören Petersson, Holmen Skog (ordförande)
Uno Brinnen, BillerudKorsnäs
Per Funkquist, BillerudKorsnäs
Martin Holmgren, Stora Enso
Olof Hansson, Södra
Björn Johansson, Moelven
Johan Lindman, Stora Enso
Björn Lyngfelt, SCA
Jonas Mårtensson, SCA Skog
Juha Mäntylä, Metsäliitto
Fredrik Nilsson Marnefeldt, AB Karl Hedin
PerArne Nordholts, Såg i Syd
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Lars Svensson, Rödins trä

 

Adjungerade

Hannele Arvonen, Sveaskog
Fredrik Klang, Sveaskog

Kommittéansvariga

Linda Eriksson, Skogsindustrierna
Mårten Larsson, Skogsindustrierna