Produktkommitté för massa och papper

Kommittén ska stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft genom att hävda papper och alla typer av vedfiber som material, verka för en hög och kostnadseffektiv återvinning av returpapper, förhindra diskriminerande styrmedel och verka för att det inte uppstår hinder för befintliga och nya produkter i framtiden.

Margareta Öhrn, BillerudKorsnäs (ordförande)
Andreas Boo, Pressretur
Anders Brolin, Stora Enso
Åsa Gidlund, Metsä Group
Mattias Grahn, Mondi Group
Magnus Johansson, Fiskeby Board
Ulrika Kraft Stenlund, Ahlstrom-Munksjö
Carina Larsson, Stora Enso
Philippe Letzelter, Holmen Paperboard
Eva Lindström, SCA
Ann Britt Nilseng, BillerudKorsnäs
Anna Stjärnvy, Metsä Tissue
Eva Thuresson, Södra
Erik Tollander, Smurfit Kappa

Kommittéansvarig

Kai-Yee Thim, Skogsindustrierna