Produktkommitté för massa och papper

Kommittén ska stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft genom att hävda papper och alla typer av vedfiber som material, verka för en hög och kostnadseffektiv återvinning av returpapper, förhindra diskriminerande styrmedel och verka för att det inte uppstår hinder för befintliga och nya produkter i framtiden.

Anders Brolin, Stora Enso (ordförande)
Andreas Boo, Pressretur
Ann Britt Nilseng, Billerud Korsnäs
Carina Larsson, Stora Enso
Erik Tollander, Smurfit Kappa
Eva Lindström, SCA
Eva Thuresson, Södra
Magnus Johansson, Fiskeby Board
Mattias Grahn, Mondi Group
Mikael Wahlberg, Holmen
Patrick Karlsson, Metsä Tissue
Philippe Letzelter, Holmen
Åsa Gidlund, Metsä Group

Anna Hörberg, Ahlström-Munksjö

Kommittéansvarig

Kai-Yee Thim, Skogsindustrierna