Produktkommitté för massa och papper

Kommittén ska stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft genom att hävda papper och alla typer av vedfiber som material, verka för en hög och kostnadseffektiv återvinning av returpapper, förhindra diskriminerande styrmedel och verka för att det inte uppstår hinder för befintliga och nya produkter i framtiden.

Anders Brolin, Stora Enso (ordförande)
Anna Högberg, Ahlström-Munksjö
Ann Britt Nilseng, BillerudKorsnäs
Carina Larsson, Stora Enso
Emelie Mastera, Metsä Tissue
Eva Lindström, SCA
Eva Thuresson, Södra
Magnus Johansson, Fiskeby Board
Mattias Grahn, Mondi Group
Mikael Wahlgren, Holmen Group
Monika Gustavsson, BillerudKorsnäs
Philippe Letzelter, Holmen Paperboard
Rolf Johannesson – Pressretur
Åsa Gidlund, Metsä Group
Vakant plats, Smurfit Kappa

Kommittéansvarig

Kai-Yee Thim, Skogsindustrierna