Limträkommittén

Limträkommittéen är de svenska limträtillverkarnas sekretariat för teknisk information och utveckling.

Verksamheten med gemensam information och utveckling började på 1970-talet och har till uppgift att:

  • Stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träbyggnadstekniken.
  • Medverka till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träbyggnadsområdet.
  • Medverka till att sprida kännedom om träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.

Verksamheten administreras av Svenskt Trä som är en avdelning inom Skogsindustrierna. Försäljning av limträ ingår inte i verksamheten.
Limträkommittén består av följande medlemsföretag:

  • Holmen Wood Products AB / Martinsons Byggsystem AB
  • Moeleven Töreboda AB
  • Setra Trävaror AB

Limträkommitténs Styrgrupp

Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB, ordförande Limträkommittén

Carl-Magnus Nordkvist, Moelven Töreboda AB

Daniel Edman, Setra Trävaror AB

Lars Källströmer, Holmen Wood Products AB

Stig Axelsson, Martinsons Byggsystem AB

Limträkommitténs Marknadsgrupp

Carl-Magnus Nordkvist, Moelven Töreboda AB, sammankallande Marknadsgruppen

Daniel Edman, Setra Trävaror AB

Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB

Lars Källströmer, Holmen Wood Products AB

Marcus Bolander, Martinsons Byggsystem AB

Stig Axelsson, Martinsons Byggsystem AB

Limträkommitténs Teknikergrupp

Thomas Johansson, Moelven Töreboda AB, sammankallande Teknikergruppen

Erik Johansson, Moelven Töreboda AB

Peter Jacobsson, Martinsons Byggsystem AB

Kommittéansvarig

Johan Fröbel, chef teknik och handel, Svenskt Trä