Limträkommittén

Limträkommittéen är de svenska limträtillverkarnas sekretariat för teknisk information och utveckling.

Verksamheten med gemensam information och utveckling började på 1970-talet och har till uppgift att:

  • Stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träbyggnadstekniken.
  • Medverka till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träbyggnadsområdet.
  • Medverka till att sprida kännedom om träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.

Verksamheten administreras av Svenskt Trä som är en avdelning inom Skogsindustrierna. Försäljning av limträ ingår inte i verksamheten.
Limträkommittén består av följande medlemsföretag:

  • Martinson Group AB/Holmen
  • Moeleven Töreboda AB
  • Setra Trävaror AB

Limträkommitténs styrgrupp:

Stig Axelsson, Martinsons Byggsystem AB/Holmen

Thomas Kling, Setra Trävaror AB

Lars Källströmer, Martinsons Trä AB/Holmen

Kjell Lilltjernbakken, Setra Trävaror AB

Carl-Magnus Nordkvist, Moelven Töreboda AB

Kenneth Wallin, Martinsons Trä AB/Holmen

Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB (ordförande)

Jesper Åkerlund, Martinsons Byggsystem AB/Holmen 

Patrice Godonou, Svenskt Trä

Petter Werner, Svenskt Trä

Johan Fröbel, Svenskt Trä

Limträkommitténs Teknikergrupp

Zia Husseini, Setra Trävaror AB

Peter Jacobsson, Martinsons Byggsystem AB

Erik Johansson, Moelven Töreboda Ab

Thomas Johansson, Moelven Töreboda AB (sammankallande)

Patrice Godonou, Svenskt Trä

Petter Werner, Svenskt Trä

Limträkommitténs Träbrogrupp

Peter Jacobsson, Martinsons Byggsystem AB/Holmen (sammankallande)

Erik Johansson, Moelven Töreboda AB

Jens Karlsson, Martinsons Byggsystem AB/Holmen

Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB

Jesper Åkerlund, Martinsons Byggsystem AB/Holmen

Johan Fröbel, Svenskt Trä

Limträkommitténs Marknadsgrupp

Stig Axelsson, Martinsons Byggsystem AB/Holmen

Thomas Kling, Setra Trävaror AB

Lars Källströmer, Martinsons Trä AB/Holmen 

Carl-Magnus Nordkvist, Moelven Töreboda AB (sammankallande)

Daniel Wilded, Martinsons Byggsystem KB

Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB

Camilla Carlsson, Svenskt Trä

Johan Fröbel, Svenskt Trä

Kommittéansvarig

Johan Fröbel, Svenskt Trä, chef distribution och teknik.