KL-träkommittén

KL-träkommittén är de svenska KL-trätillverkarnas sekretariat för samarbete kring branschgemensam informationsspridning och teknisk utveckling.

Verksamheten med branschgemensam informationsspridning och teknisk utveckling började 2020 och har till uppgift att underlätta:

  • Samarbete om innovation och produktutveckling gällande KL-träprodukter och byggnader.
  • Medverkan till teknisk-vetenskaplig forskning och utbildning vid lärosäten och institut samt vidareutbildning av yrkesverksamma.
  • Medverka till att inspirera och sprida kännedom om KL-träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.

Verksamheten administreras av Svenskt Trä som är en avdelning inom Skogsindustrierna. Försäljning av KL-trä ingår inte i verksamheten.

KL-träkommittén består av följande medlemsföretag:

  • Martinson Group/Holmen AB
  • Setra Trävaror AB
  • Södra Building System AB

KL-träkommitténs Styrgrupp

Urban Blomster, Södra Building Systems (ordförande) 

Gunnar Lundmark, Martinsons Byggsystem

Eric Dicander, Setra Group

Theres Jansson, Setra Group

KL-träkommitténs Teknikergrupp

Daniel Andersson, Södra Building Systems

Peter Jacobsson, Martinsons Byggsystem

Björn Kjellberg, Setra Trävaror AB

Patrice Godonou, Senior konstruktör, Standardiseringsansvarig, Svenskt Trä

Gabriel Eriksson, ansvarig för KL-träkommitténs Teknikergrupp, Svenskt Trä

Kommittéansvarig

Patrice Godonou, Svenskt Trä