Forsknings- och innovationskommittén

Ola Schultz-Eklund, Holmen (ordförande)

Anders Klässbo, Ahlstrom- Munksjö

Dan Olofsson, Stenvalls Trä

Dan Oscarsson, Södra

Jerker Jäder, SCA

Maria Rylander, ELE Group

Mikael Hannus, Stora Enso

Linda Eriksson, representant Skogskommittén

Tomas Alsmarker, representant Svenskt Trä

Mikael Hannus, Stora Enso

Mikael Nilsson, BillerudKorsnäs

Kommittéansvarig

Torgny Persson, Skogsindustrierna