Forsknings- och innovationskommittén

Anders Norén, Holmen (ordförande)
Anders Carlsson, Derome
Anders Klässbo, Ahlstrom- Munksjö
Ann-Britt Edfast, Sveaskog
Dan Oscarsson, Södra
Jerker Jäder, SCA
Mikael Hannus, Stora Enso
Micael Ragnarsson, BillerudKorsnäs
Linda Eriksson, representant Skogskommittén
Björn Källander, representant Svenskt Trä

Kommittéansvarig

Torgny Persson, Skogsindustrierna