Forsknings- och innovationskommittén

Anders Carlsson, Derome
Anders Klässbo, Ahlstrom-Munksjö
Anders Norén, Holmen (ordförande)
Ann-Britt Edfast, Sveaskog
Björn Kjellander, Svenskt Trä
Dan Oscarsson, Södra
Jerker Jäder, SCA
Linda Eriksson, representant Skogskommittén
Micael Ragnarsson, BillerudKorsnäs
Mikael Hannus, Stora Enso

 

Kommittéansvarig

Torgny Persson, Skogsindustrierna