Forsknings- och innovationskommittén

Anders Norén, Holmen (ordförande)
Dan Oscarsson, Södra
Anders Carlsson, Derome
Ann-Britt Edfast, Sveaskog
Linda Eriksson, representant Skogskommittén
Norra Skogsägarna
Mikael Hannus, Stora Enso
Jerker Jäder, SCA
Björn Källander, Svenskt Trä

Kommittéansvarig

Torgny Persson, Skogsindustrierna