Forsknings- och innovationskommittén

Anders Norén, Holmen (ordförande)
Anna Bergquist, Ahlstrom-Munksjö
Henric Brage, Södra
Anders Carlsson, Derome
Ann-Britt Edfast, Sveaskog
Linda Eriksson, representant Skogskommittén
Stig Grundberg, Norra Skogsägarna
Mikael Hannus, Stora Enso
Jerker Jäder, SCA
Björn Källander, Svenskt Trä
Helena Sjögren, representant Energikommittén
Pernilla Ståhle, BillerudKorsnäs
Anna Wiberg, BioInnovation

Kommittéansvarig

Torgny Persson, Skogsindustrierna