Energikommittén

Eluttag på blå bakgrund

Det övergripande målet för Energikommitténs (EK) arbete är att främja den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Detta sker genom:

  • Att öka förståelsen hos beslutsfattare om att skogsindustrin spelar en avgörande roll för bioekonomin och det svenska energisystemet, både när det gäller användning och produktion av förnybar energi.
  • Att minska de av industrins kostnader för energianvändning och klimatutsläpp, som kan relateras till politiska beslut.
  • Att säkerställa att industrin har en långsiktigt stabil energiförsörjning med lågt klimatavtryck och till internationellt konkurrensmässiga priser.

Eva Larson, Domsjö Fabriker AB (ordförande)
Niklas Arvidsson, REBIO
Henric Dernegård, Södra Skogsägarna
Pontus Friberg, Setra Group
Nils Hauri, Rottneros
Tomas Hübenette, Metsä Board
Bo Johansson, Smurfit Kappa
Conny Johansson, Stora Enso
Marie Lindh, BillerudKorsnäs
Göran Lindqvist, Arctic Paper
Jonas Lindqvist, Ahlstrom-Munksjö
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Jens Olsson, SCA
Ola Schultz-Eklund, Holmen
Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle (vice ordförande)

Kommittéansvarig 

Johan Bruce, Skogsindustrierna