Energikommittén

Eluttag på blå bakgrund

Det övergripande målet för Energikommitténs (EK) arbete är att främja den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Detta sker genom:

  • Att öka förståelsen hos beslutsfattare om att skogsindustrin spelar en avgörande roll för bioekonomin och det svenska energisystemet, både när det gäller användning och produktion av förnybar energi.
  • Att minska de av industrins kostnader för energianvändning och klimatutsläpp, som kan relateras till politiska beslut.
  • Att säkerställa att industrin har en långsiktigt stabil energiförsörjning med lågt klimatavtryck och till internationellt konkurrensmässiga priser.

Eva Larson, Domsjö Fabriker AB (ordförande)

Niklas Arvidsson, REBIO

Pontus Friberg, Setra

Nils Haurii, Rottneros

Tomas Hübenette. Metsä Board

Conny Johansson, Stora Enso

Marie Lindh, BillerudKorsnäs

Göran Lindqvist, Arctic Paper

Jonas Lindqvist, Ahlström-Munksjö

Andreas Martinsson, Södra Skogsägarna

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige

Jens Olsson, SCA

Ola Schultz-Eklund, Holmen AB

Romana Vanickova, Fiskeby

Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle (vice ordförande)

Kommittéansvarig 

Johan Bruce, Skogsindustrierna

Mårten O Larsson, Skogsindustrierna