Energikommittén

Eluttag på blå bakgrund

Det övergripande målet för Energikommitténs (EK) arbete är att främja den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Detta sker genom:

  • Att öka förståelsen hos beslutsfattare om att skogsindustrin spelar en avgörande roll för bioekonomin och det svenska energisystemet, både när det gäller användning och produktion av förnybar energi.
  • Att minska de av industrins kostnader för energianvändning och klimatutsläpp, som kan relateras till politiska beslut.
  • Att säkerställa att industrin har en långsiktigt stabil energiförsörjning med lågt klimatavtryck och till internationellt konkurrensmässiga priser.

Ola Schultz-Eklund, Holmen (ordförande)
Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle (vice ordförande)
Per Bertilsson, REBIO
Henric Dernegård, Södra Skogsägarna
Pontus Friberg, Setra Group
Jonas Lindqvist, Ahlstrom-Munksjö
Nils Hauri, Rottneros
Bo Johansson, Smurfit Kappa
Conny Johansson, Stora Enso
Eva Larsson, Domsjö fabriker
Tomas Hübenette, Metsä Board Sverige
Göran Lindqvist, Arctic Paper
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Jens Olsson, SCA
Marie Lindh, Billerud Korsnäs

Kommittéansvarig 

Johan Bruce, Skogsindustrierna