Energikommittén

Eluttag på blå bakgrund

Det övergripande målet för Energikommitténs (EK) arbete är att främja den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Detta sker genom:

  • Att öka förståelsen hos beslutsfattare om att skogsindustrin spelar en avgörande roll för bioekonomin och det svenska energisystemet, både när det gäller användning och produktion av förnybar energi.
  • Att minska de av industrins kostnader för energianvändning och klimatutsläpp, som kan relateras till politiska beslut.
  • Att säkerställa att industrin har en långsiktigt stabil energiförsörjning med lågt klimatavtryck och till internationellt konkurrensmässiga priser.

Energikommittén

Eva Larson, Domsjö Fabriker AB (ordförande)

Andreas Martinsson, Södra Skogsägarna

Conny Johansson, Stora Enso

Göran Lindqvist, Arctic Paper

Jens Olsson, SCA

Jonas Lindqvist, Ahlström-Munksjö

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige

Niklas Arvidsson, REBIO

Nils Haurii, Rottneros

Ola Schultz-Eklund, Holmen AB

Pontus Friberg, Setra

Romana Vanickova, Fiskeby

Tomas Hübenette, Metsä Board

Eva Ekholm, BillerudKorsnäs (t.v.)

Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle (vice ordförande)

Kommittéansvarig 

Johan Bruce, Skogsindustrierna

Mårten O Larsson, Skogsindustrierna