David Quist: Gruppchef på ett laboratorium på Holmen i Iggesund

Ditt intresse för att plocka skräp har tagit dig till skogsindustrin – berätta!

– Ha, ha, ja så skulle man kunna säga! Jag har alltid varit en sådan som plockar upp skräp när jag är ute och går eller springer, och mängden plast i vår natur gör mig galen. Givetvis finns det pappersskräp också men när jag ser det blir jag inte lika upprörd eftersom jag vet att det är ett förnybart material som till slut försvinner av sig självt. Tanken på att återvinna och sluta cirkeln har alltid lockat mig och därför känns det självklart att jobba inom skogsindustrin.

På relativt kort tid har du blivit chef – hur gick det till?

– Direkt efter skolan fick jag en traineetjänst på Holmen vilket har varit guld värt. Jag fick prova på en mängd olika områden på företaget och till slut började jag jobba som produktionsingenjör. Efter något år i den rollen fick jag mitt nuvarande chefsjobb, så det har gått ganska så fort!

Vad gör man som laboratoriechef?

– Jag leder ett laboratorium med åtta medarbetare. Vi förser massabruket med kemiska analyser och arbetar bland annat med att optimera processerna så att vi kan minska utsläpp av kemikalier till luft och vatten. Sedan arbetar vi med att framtidssäkra laboratoriet med allt vad gäller ny teknik, miljö- och processfrågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Kollegorna! Alla som jobbar här är stolta och måna om att göra ett bra jobb, det är en platt organisation med en otrolig framfart vilket gör att jag utvecklas hela tiden. Bruket har en positiv anda och hela branschen känns just nu väldigt i framkant och på g.

Vilka erfarenheter från din utbildning har varit värdefulla i ditt jobb?

– Jag tog studieuppehåll i ett år för att arbeta heltid i kåren och det var jättegivande och gav mig nya perspektiv både vad gäller synen på lärosätet och arbetslivet i stort. Eftersom jag satt med i KTH:s styrelse fick jag stor inblick i hur skolan arbetar med industri­partners och vad som krävs för att skapa bra samarbeten. Erfarenheterna från den här tiden har verkligen hjälpt mig i mitt nuvarande arbete.