Josefine Nilsson: Affärsutvecklare, SCA Bioraffinaderi

Från teknisk fysik till bioraffinaderi på SCA – hur gick det här till?

– Med min utbildning är det kanske inte givet att man hamnar i skogsindustrin. Men eftersom jag är väldigt intresserad av förnybar energi kändes det helt rätt att söka till SCA när de valde att satsa på utvecklingen av ett bioraffinaderi.

Vilka är fördelarna med ditt jobb?

– Att jag får vara med och lösa det stora behovet av förnybar energi! Spelar vi våra kort rätt kan vi tack vare tillgången till vår fina råvara göra en enorm skillnad genom att ersätta fossila produkter med förnybara av trä, till exempel genom att tillverka förnybar diesel från skogen. För mig är det inte svårt att gå till jobbet när jag vet att vi arbetar för att göra världen till en bättre plats.

Hur menar du då?

– Allt som vi gör på SCA bidrar till att minska användningen av fossila råvaror. Vi gör förpackningar i papper istället för plast, trävaror till byggnader istället för betong och träpellets istället för olja för att värma våra hem, för att nämna några exempel.

Hur går utvecklingen av ert bioraffinaderi?

– Bioraffinaderi är ett nytt område för SCA så vi satsar mycket på att träffa folk, knyta kontakter och se hur vi kan samarbeta med andra partners. Rent konkret innebär det för mig att sprida och samla in kunskap genom presentationer, konferenser och möten med andra företag, organisationer och forskare bland andra. Målet med vårt arbete är att kunna lösa några av samhällets största energiproblem, nämligen behovet av förnybara och klimatsmarta drivmedel för transporter, med fossilfria restströmmar från skogsindustrin. Att göra diesel eller flygbränsle från skogsrester, så som sågspån och bark, istället för fossil olja kommer göra en stor skillnad i klimatkampen!

I ditt jobb ingår även en stor del operativt projektarbete – berätta!

– I de projekt jag är med och driver just nu tittar vi exempelvis på att använda tre olika träråvaror för att göra förnybara drivmedel: tallolja, fast biomassa (sågspån och flis) och svartlut (en biprodukt från industrier där man gör pappersmassa). Sen handlar projektbiten också om bygget av själva bioraffinaderiet som vi har tänkt att göra i anslutning till vår massafabrik; allt från att säkra tillstånd till att sätta upp konkreta projektplaner.

Hade du någon fördom om skogsindustrin innan du började jobba på SCA?

– Att det var en mossig bransch som kändes lite gammaldags. Men mina närmsta kollegor på förnybar energi på SCA har verkligen motbevisat detta, jag är omgiven av otroligt nytänkande och drivna människor, vilket är väldigt inspirerande. Skogsindustrin ligger också i framkant för teknisk utveckling, något som märks när externa företag besöker vårt nybyggda massabruk och vi bland annat fått kommentarer om att kontrollrummet för tankarna till NASA.