Ebba Mannheimer: Affärsansvarig nya barriärlösningar, Stora Enso

Du jobbar med barriärer på Stora Enso – vad är en barriär?

– För att få en juiceförpackning eller pappersmugg vattentät så behöver insidan skyddas av en barriär, oftast använder man sig av en tunn plastfilm för detta. På Stora Enso ligger vi i framkant i utveckling av nya barriärer: det kan vara allt från att ta fram biobaserade alternativ till varianter som är lättare att återvinna och kompostera. Det handlar helt enkelt om att vi tar fram en kartonglösning med en barriär som är bättre för miljön.

Rent konkret, vad gör du på dagarna?

– Jag är affärsansvarig för en del av vår innovationsportfölj och jobbar med att förbereda nya produkter för marknadslansering. Jag planerar tillverkning och leverans av produkten, tar fram prislistor, försäljningsargument och marknadsföringsstrategier. Jag stöttar också våra säljteam och är med och träffar kunder och säljer våra produkter.

Är det viktigt för era kunder att använda biobaserade alternativ?

– Absolut. För några år sedan frågade våra kunder oss eventuellt om återvinning eller FSC-märkning. Nu ser vi en markant skillnad – hållbarhet, förnybarhet och återvinning står högst på våra kunders agenda och är det första de frågar efter när de söker nya lösningar.

Hur viktigt är det för dig att jobba med hållbarhet?

– Jag har alltid brytt mig om miljön och ansett att hållbarhet är viktigt. Men sedan jag började på Stora Enso har jag fått en djupare förståelse för vilken viktig spelare skogen är för att skapa en mer hållbar värld. I dag hade det varit svårt för mig att byta till en bransch som inte är hållbar eller har hållbarhet inkorporerad i affärsmodellen.

Hur bidrar du och Stora Enso till att motverka klimatförändringarna?

– En förpacknings främsta uppgift är att skydda dess innehåll – exempelvis mat eller dryck. Genom att ta fram förpacknings- och barriäralternativ av förnybar råvara som skog kan vi minska mängden matsvinn i världen, samtidigt som vi minskar användningen av fossila alternativ. Varje ton kartong vi säljer innebär ett minskat behov av plast – och det innebär ju att mitt jobb skapar förändring till det bättre.