Karta över frivilligt avsatt och skyddad skog

Använd kartan för att se de drygt 935 000 hektar frivilliga avsättningarna hos fem stora skogsägare i Sverige. Kartan visar även de formella skyddsformer som staten ansvarar för.

Om du använder mobil eller surfplatta så kan du tyvärr inte se kartan med frivilligt avsatt skog.

Så använder du kartan

Den frivilligt avsatta skogen som syns i kartan ägs av Holmen Skog, SCA Skog, Statens Fastighetsverk, Sveaskog och Svenska kyrkan. För att se en eller flera ägares skog, klicka i önskade skogsägare under kartan. För att se den frivilligt avsatta och skyddade skogen i ett geografiskt område, sök direkt i kartan. Zooma med reglaget till vänster och håll ner markör för att navigera till önskat område. Kartan uppdateras årligen, senast uppdaterad juni 2018.

Områden som inte syns på kartan 

Utöver kartans frivilliga avsättningar finns ytterligare avsättningar på privata skogsägares marker som inte redovisas i kartan. Totalt omfattar de frivilliga avsättningarna i Sverige cirka 1,35 miljoner hektar skog.

På grund av otillräckligt kartmaterial kan kartan inte heller särredovisa de betydande arealer inom nationalparker och naturreservat som inte är skog (ex är fjällarealer inom nationalparker rödmarkerade).

Har du hittat något som inte stämmer?

Ser du att kartbilden inte stämmer, kontakta då gärna det berörda företaget, kontaktuppgifter finns här på sidan. Dina synpunkter är mycket värdefulla för det löpande förbättringsarbetet.