Hållbart skogsbruk

Här kan du ta del av statusen i skogsindustrins arbete för att nå dagens miljömål, både de som är politiskt beslutade och de som näringen själva kommit överens om.

Linda Eriksson

Skogsbruk och råvaruförsörjning

Telefon
08-762 72 09
E-post
linda.eriksson@skogsindustrierna.se
Expertsida