Hållbarhet i hela värdekedjan

Hållbarhetsarbetet omfattar alla led i tillverkningskedjan - skogsbruk, tillverkningsprocesser, energi, kemikalier, avfallshantering och transporter.