Skötselskolan

ett samverkansprojekt inom skoglig kompetensförsörjning

Inom de större skogsorganisationerna finns det ett kontinuerligt kompetensförsörjningsbehov då personal byter tjänst eller vid nyanställningar. Tio aktörer har därför valt att samverka inom Skötselskolan.

Skötselskolan är ett webbaserat utbildningssystem utvecklat av Stora Enso Skog. Varje utbildning avslutas med ett teoretiskt test. När fler företag fick upp ögonen för möjligheterna med den digitala utbildningsplattformen inleddes ett samarbete mellan företagen Stora Enso Skog, Sveaskog, Holmen och SCA. I samverkan kunde sedan dessa företag utveckla ett mångfacetterat och högkvalitativt kursutbud som förutom skogsskötsel och skogsvård även innefattar kurser inom miljö och arbetsmiljö.

Idag omfattar samarbetet hela 10 aktörer, förutom de ovan nämnda även Södra, Billerud, Mellanskog, Norra Skogsägarna, Norrskog samt SYN. Skötselskolans kurser har aldrig varit tänkta att ersätta befintliga fältkurser, utan att komplettera dem. Skötselskolan är ett bra exempel på hur skogsnäringen på egen hand löst behovet av kontinuerlig kompetensförsörjning både bland de egna anställda samt hos de anlitade entreprenörerna.

Denna typ av lösningar är viktiga för skogsnäringen i sin strävan att leva upp till de förväntningar som finns inom sektorsansvaret.