Om den svenska skogen

Frågor och svar

Vem äger den svenska skogen? 

Nästan hälften av Sveriges skogar ägs av 320.000 privatpersoner. En fjärdedel ägs av privata skogsbolag. Den sista fjärdedelen ägs av staten, kommuner och kyrkan. 

Får vi mer eller mindre skog i Sverige? 

Ungefär 70 procent av landytan i Sverige är skog. Skogsarealen är relativt konstant. Däremot har Sveriges skogar blivit dubbelt så virkesrika på 100 år. Vi har fler och grövre träd. Det är det vi syftar på när vi säger att vi har dubbelt så mycket skog nu som för 100 år sedan.  

Den genomsnittliga tillväxten i skogen är 120 miljoner skogskubikmeter per år. Samtidigt avverkas ungefär 90 miljoner skogskubikmeter per år. Av Sveriges totala skogsareal motsvarar detta ungefär en procent. För varje träd som slutavverkas planteras 2-3 nya träd. 

Varför har vi så mycket barrträd i Sverige? 

Sverige är lokaliserat i det som kallas för det boreala barrskogsbältet. Här är barrträd - gran och tall - de primära trädslagen. Ju längre söderut du reser desto mer lövträd finner du. Lövträd är också generellt bättre på att självså sig, så det fokus som skogsbruket under lång tid har haft på barrträden orsakar ändå inte skogar med bara barrträd, vi får så att säga lövinslag på ”köpet”. Totalt har vi 20 procent lövträd i Sverige och 40 procent av gran respektive tall. 

Hur är det med den svenska urskogen? 

Vi har i princip inga riktiga urskogar i Sverige. Under de senaste århundradena har så gott som alla skogar påverkats, i olika omfattning, av människor. (Det gäller även skogarna i norr och nära fjällkedjan.) 

De skogar som har mest urskogs- eller naturskogskvaliteter har prioriterats när man bildat naturreservat och frivilliga avsättningar. Dessa skogar avverkas således inte.