Södra satsar på hotellverksamhet för bin

Foto: Södra

Som en extra insats för pollinerande insekter har Södra placerat ut 5500 bihotell i medlemmarnas skogar och trädgårdar nu i vår.

Hotellen är till för att öka antalet solitärbin och mångfalden i naturen vilket i sin tur ger bättre pollinering och en bättre skörd av frukt och bär.

– Flera rapporter visar att antalet pollinerande insekter har minskat under 2000-talet. Med små medel kan vi alla vara proaktiva och göra en positiv insats för de nyttoinsekter som solitärbina är, säger Klara Joelsson, ekolog på Södra.

Solitärbin lever som singlar och bildar inte stora samhällen i bikupor som honungsbina gör. Det finns närmare 300 arter i Sverige varav 100 är rödlistade. Genom att sätta upp bihotell erbjuds en plats där de kan lägga ägg. Solitärbina är duktiga pollinerare och bidrar till en ökad skörd av frukt och bär.

– Binas pollination av grödor och vilda växter har en oerhört viktig roll för ekosystemen och deras funktioner. Pollinerande insekter är mycket viktiga för både natur och människa, säger Klara Joelsson.

Dagliga insatser för pollinerande insekter

Utöver specialinsatser som att placera ut biohotell gör skogsnäringen dagligen insatser för pollinerande insekter i skog och mark. Bland annat ser man till att det finns sälj, vide och andra växter som blommar tidigt, för det är det första som humlor och andra insekter behöver när de vaknar upp på våren. Att lämna död ved i skogen är en annan insats som gagnar pollinerande insekter. Liksom att gallra tidigt för att skapa en öppnare skog med mer ljusinsläpp för en blomrikare markflora.

Läs mer om bin på Artfakta: