Biologisk mångfald i skogen

Förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i skogen har förbättrats under de senaste 20-30 åren – men det finns mer att göra. Hur arbetar skogsindustrin? Och vad innebär egentligen ekologisk landskapsplanering?