Att uppleva skogen

Skogen är för många en plats för återhämtning och friluftsliv. Tack vare ett aktivt skogsbruk tillgängliggörs skogen för allmänheten genom bland annat röjning och skogsvägar.