Visste du att?

Här bjuder vi på aha-upplevelser och innovationer från den svenska skogen – en del av lösningen för en hållbar framtid.

Visste du att man kan göra pappersflaskor för kolsyrade drycker? Läs mer om Paper Bottle-projektet hos BillerudKorsnäs.

Pappersflaskor för kolsyrade drycker 

Snart finns de i en butik nära dig – läsk, öl och andra kolsyrade drycker i fiberbaserade flaskor. Att hantera trycket från kolsyran har varit en av utmaningarna för utvecklarna.  

Läs mer här. 

Hus i trä halverar klimatpåverkan  

60–70 procent av det totala utsläppet från ett husbygge kommer från byggfasen. Och 60 procent av detta kommer i sin tur från produktionen av materialet. Genom att byta ut stommen från t.ex. betong till trä kapar man direkt 50 procent av koldioxidutsläppen. 

Läs mer här.

Lyocell – miljövänligt tyg av trä 

Få av oss känner till vad kläderna vi bär är tillverkade av och att drygt 60 procent av alla kläder görs av olja, som till exempel polyester. Textil från skogen är ett klimatsmart val. 

Läs mer här.

Kolfiber från skogen 

Framtidens högteknologiska lätta, starka och billiga material kan komma från skogen! Framsteg inom forskningen har gjort det möjligt att framställa kolfiber från skogsråvara. 

Läs mer här.

Genomskinligt trä  

Forskare har lyckats få fram genomskinligt trä. En förhoppning är att det kommer kunna användas i fönster och solpaneler.  

Läs mer här.

Pappersfilter renar vatten från virus 

Varje dag dör omkring tusen barn av diarré på grund av smutsigt vatten. Problemet med vattenburna sjukdomar är stort men tack vare ett pappersfilter av cellulosa kan virus i vatten snart vara ett minne blott. 

Läs mer här. 

Slam blir framtidens plast 

Tidigare sågs bioslam från massabruken mest som ett klibbigt och illaluktande avfall. I dag finns teknik som kan ge slammet nytt liv – bland annat som råvara till biologiskt nedbrytbar plast. 

Läs mer här.

Batterier från skogen 

Grön energi från sol och vind är det ingen brist på, men ska vi få tillgång till den oavsett väder behövs nya smarta sätt att lagra den. Snart är batterier från skogen en del av lösningen. 

Läs mer här.

Skogsbolag återvinner textil  

150 miljarder plagg tillverkas varje år och nästan alla hamnar till slut på soptippen eller bränns upp. Södra och RenewCell är två svenska företag som nu materialåtervinner blandtextilier – det kommer revolutionera textilindustrin. 

Läs mer här.

Bioenergi är värme från skogen 

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi och biodrivmedel av restströmmar. 

Läs mer här.

Skogsbruket – varför gör vi på detta viset? 

Ihålig ved som ligger kvar på marken, träddungar och snitslade träd. När vi rör oss i brukad skog och mark ser vi en hel del saker som vi kanske inte riktigt förstår vad de betyder och vilka tankar som ligger bakom.

Läs mer här.