Skogen är viktig

Klimatnyttan är enorm

Skogen och produkter av trä ingår i ett evigt kretslopp som börjar och slutar med fotosyntesen. Växter tar upp solenergi och koldioxid och omvandlar det till druvsocker och syre. Druvsockret omvandlas sedan till cellulosa som bygger upp trädet. Tack vare att träden tar upp koldioxid bidrar skogen till en minskning av Sveriges klimatbelastning med omkring 40 miljoner ton koldioxid per år. Om vi till det lägger klimatnyttan av att vi använder trä till produkter och energi, och låter kol och olja stanna i marken, kommer vi upp i mer än det dubbla.

För klimatets skull behövs det alltså råvara från skogen som kan ersätta kol och olja. Ett annat skäl till att man bör använda skogen är att ett träd inte kan bli hur gammalt som helst. När trädet blir gammalt minskar upptaget av koldioxid, och när det dör faller det så småningom till marken och förmultnar. I förmultningsprocessen slutar trädet att lagra koldioxid och gasen frigörs igen. Därför är det klokt att skörda det vuxna trädet i tid och använda det som till exempel byggmaterial – som då fortsätter att lagra koldioxiden.

Klimatnyttan av ett aktivt skogsbruk och produkter från skogen har ökat med 46 procent de senaste 30 åren. Det har bidragit starkt till att Sveriges totala klimatutsläpp har minskat. Skogsindustriernas nya rapport, Svensk skogsnärings klimateffekt 1990-2020, visar också att den svenska skogsnäringen årligen skapar en klimatnytta som är dubbelt så stor som hela landets klimatutsläpp. Läs mer om rapporten som släpptes våren 2022 här.

Skogen – ryggraden i Sveriges ekonomi

I Sverige är det många som får sin försörjning eller delar av sin försörjning från skogen. 115 000 personer arbetar inom skogsnäringen och en del av dessa ingår dessutom i landets 320 000 skogsägare. Sverige är ett litet land och vårt välstånd bygger till stor del på handel med andra länder. 2019 stod skogsnäringen för 11 procent av Sveriges export av varor. Detta motsvarar ett värde av 150 miljarder kronor. Men det är inte bara försäljningen av skog och skogsprodukter som skapar välfärd. Bara den sammanlagda löneskatten från personer inom skogsnäringen finansierar 32 000 heltidstjänster inom välfärdssektorn. Siffrorna talar sitt eget tydliga språk och det är lätt att förstå att den svenska skogsnäringen utgör ryggraden i Sveriges ekonomi.

Fossilfri komfort

Vi har vant oss vid många bekvämligheter. Idag skulle de flesta av oss ha svårt att tänka oss ett liv utan toalett- och hushållspapper eller att behöva köpa mat i lösvikt istället för i praktiska förpackningar med innehållsdeklarationer och tillredningstips. Tittar du dig omkring så ser du överallt saker som är tillverkade av trä. Allt från hus, möbler och inredning till små, fiffiga vardagsprodukter som förenklar våra liv.

En av de bästa sakerna med trä och träprodukter är att de är både fossilfria och hållbara och kan antingen återvinnas till nya produkter eller omvandlas till energi i ett värmeverk. Skogen och dess produkter är kort och gott viktiga pusselbitar i en hållbar samhällsutveckling eftersom de låter oss leva ett modernt och bekvämt liv utan att behöva kompromissa med vare sig samvetet eller miljön.

Forskning kring skogsbruk och användning av trä – en nyckel till en fossilfri framtid

Skogsindustrin ser stora möjligheter att ersätta plast, metall och kemikalier med biobaserade alternativ från skogen. Därför satsas stora resurser på forskning som bland annat ska lära oss hur vi med olika metoder kan:

  • få ut mer skogsråvara ur den brukade skogen
  • minska råvaruanvändningen i produkter utan att tumma på funktionen  
  • använda biomassan till att utveckla nya produkter och material som kan ersätta fossila råvaror som olja och kol samt material som cement.

Med forskningens hjälp finns med andra ord en stor potential att öka svensk skogsindustris förädlingsvärde och gynna omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

Rekreation och välmående

En joggingtur längs en skogsväg, kantarellplockning i en solvarm glänta eller hjortronjakt på en myr i slutet av augusti. De flesta av oss har massor av fina minnen från tillfällen då vi ensamma eller i sällskap upplevt skogen i all sin skönhet. Att vi mår bra av att vara i skogen har vi nog länge haft på känn och det finns flera forskningsstudier som pekar på detta. Till exempel har forskare på Stanford University genomfört en studie där man har sett att promenader i naturen har en starkt positiv påverkan även på den mentala hälsan. Vilken tur då att vi bor i Sverige! För tack vare Allemansrätten och landets 47 000 mil av skogsvägar har vi svenskar kanske världen bästa möjligheter att hålla oss friska i såväl kropp som knopp.