Läs mer om Vi-skogen

Träd hjälper människor att ta sig ur fattigdom

Bonden Edwin Kamugisha i Tanzania pollinerar vaniljblommor.

Skogsbruk spelar en viktig roll för en hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Fler länder och kontinenter skulle behöva satsa på återbeskogning och utvecklingen av ett aktivt skogsbruk.

I östra Afrika gör den svenska biståndsorganisationen Vi-skogen ett viktigt och långsiktigt arbete för att ta människor ur fattigdom genom att utveckla en hållbar markanvändning där träd spelar en central roll. Sedan starten 1983 har de bidragit till att plantera över 134 miljoner träd i Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda, och under de senaste tio åren har de stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.

Skogsindustrierna stödjer gärna detta arbete. Som tack för att du deltar i quizet Skogstokig planterar vi därför ett träd i Afrika genom Vi-skogen.