Podd: COP26/Den spännande råvaran trä

COP26/Den spännande råvaran trä

COP26/Den spännande råvaran trä

sön 07 nov 2021

Kari Andersson, vd för Hilmer Andersson sågverk, poängterar vikten av att använda hela trädet ­– från bark till högkvalitativt kärnvirke och berättar om sina tankar kring en mer fossilfri vardag.

Hur använder vi skogsråvaran på bästa sätt? Vilka är utmaningarna?

Detta avsnitt av Forum för bioekonomi spelas in under COP26 - klimatmötet där många av världens ledare och forskare samlas i skotska Glasgow.

Det har gått sex år sedan klimattoppmötet i Paris där man enades om att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Parisavtalet uppfattades också som ett erkännande av skogen och skogsprodukters viktiga roll för att minska de fossila utsläppen. Alla länder uppmanades att stödja ett hållbart skogsbruk och verka för en minskad avskogning. Vad har hänt sedan dess?