Världens intresse för träbyggande växer med klimatfrågan

Arkitekt: Mars architectes

Inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow släppte stora delar av den internationella träindustrin ett gemensamt manifest, Time for Timber, för att påvisa klimat- och miljönyttan med att bygga i trä. I flera länder märks nu ett ökat intresse för träbyggande med just klimatfrågan som den starkaste drivkraften. Under hösten har svenskt träbyggande uppmärksammats i flera sammanhang runt om i världen, bland annat genom utställningen Woodlife Sweden.

Träbyggnadshösten fick en flygande start genom invigningen av Sara kulturhus i Skellefteå den 8 september. Det 20 våningar höga trähuset har väckt stort medialt intresse även utanför Sveriges gränser, på pressvisningen fanns ackrediterade journalister från exempelvis The Guardian, Die Zeit och Le Figaro. Sara kulturhus ingår även i Woodlife Sweden, en vandringsutställning om svensk träarkitektur som har blivit en världssuccé. Under hösten har den besökt olika platser i fyra världsdelar, senast arkitekturfestivalen Archtober i New York. Här arrangerades flera seminarier som belyser hur arkitektur i olika skalor kan bidra till lösningar för klimatet. New York har för övrigt nyligen uppdaterat stadens byggregler så att det blir tillåtet att använda massivträ som stommaterial i byggnader upp till 25,9 meter (motsvarande 6-7 våningar).

– Vi upplever en enorm utveckling inom träbyggnadsindustrin just nu, med stark tillväxt och ökat intresse från byggare och projektutvecklare runt om i världen. Idag byggs flervåningshus, skolor, broar, kommersiella lokaler, vårdhem, småhus och offentliga byggnader i trä. Den starkaste drivkraften är det akuta behovet av att minska klimatpåverkan från byggsektorn, säger Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli.

Woodlife Sweden en världssuccé

Woodlife Sweden arrangeras av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä och Skogsindustrierna. Syftet är att öka intresset för hållbar utveckling och skapa nyfikenhet på svensk träarkitektur och -formgivning internationellt. Sedan lanseringen 2016 har utställningen och föregångaren Woodland visats i ett 30-tal länder. Nästa stopp är Turkiet den 9–11 november, då medverkar bland andra Skogsindustriernas Viveka Beckeman (vd) och Emma Berglund (skogsdirektör) på ett digitalt träseminarium. Det finns också förfrågningar från Finland, Tyskland och Hong-Kong med flera som vill visa Woodlife Sweden.

– Intresset för träarkitektur blir allt större av klimatskäl. Allt fler länder inför regleringar för att ställa om till ett hållbart byggande. Frankrike, till exempel, har beslutat att 50 procent av alla offentliga byggnader ska vara av trä redan från 2022 och 30 procent av råvaran ska komma från Frankrike. Det är spännande för träindustrin och för de arkitekter som vet hur man bygger i trä, säger Fredrik Drotte, vice ordförande Sveriges Arkitekter.

Samarbete med FN

Svenskt träbyggande ger också avtryck i Afrika. Nyligen invigdes en samlingslokal, byggd i KL-trä som skänkts av Setra och Arvet, i FN:s bosättning i Kalobeyei, Kenya. Projektet är ett samarbete med UN-Habitat (FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor).

– FN har insett att de redan från början måste fundera kring hållbar stadsutveckling och mer permanenta lösningar i sina bosättningar. Då gäller det att hitta hållbara och effektiva lösningar och trä, som är ett förnybart byggmaterial, blir väldigt intressant, säger Sandra Frank, marknadschef och medgrundare av bostadsutvecklingsföretaget Arvet som är initiativtagare till projektet.

På The Industrialized Wood-based Construction Conference (IWBC) den 26–27 oktober deltog Susanne Rudenstam i en diskussion kring hur industriellt träbyggande kan bidra till minskade globala koldioxidutsläpp. Hon ledde även ett seminarium om lokala och regionala träbyggnadsstrategier som arrangerades av Smart City Sweden under Dubai World Expo den 2 november.

– Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC klargör tydligt att vi inte kan fortsätta som tidigare, vi kan inte fortsätta att driva business as usual. Byggsektorn har en fantastisk möjlighet att ställa om och minska sin klimatpåverkan genom ett ökat träbyggande, avslutar Susanne Rudenstam.