Hela trädet tas tillvara

När ett träd avverkas går inget till spillo. Högsta möjliga förädlingsvärde styr vad som tillverkas av trädets olika delar.

Den kraftigaste delen av stammen blir virke till hus och möbler. Den tunnare delen blir till massa för tillverkning av papper, kartong och textil. Trädens toppar och grenar, samt restströmmar från skogsindustrin, går till produkter som bioenergi, biodrivmedel och andra kemikalier.