Skogens betydelse för den cirkulära ekonomin

Skogsindustriernas vision med det cirkulära samhället är att inget ska gå till spillo – till exempel när vi bygger, tillverkar produkter eller tar hand om restvärmen från våra massa- och pappersfabriker. ​Här förklarar vi cirkulär ekonomi ur skogsnäringens perspektiv.​