Alice Teodorescu Måwe (KD)

Svarar på Skogsindustriernas frågor inför EU-valet

Foto: Kristdemokraterna, pressbild Alice Teodorescu Måwe

En mandatperiod är snart till ända – vad är du stoltast över att din partigrupp i parlamentet har åstadkommit kopplat till den gröna given?

– Att EU – under det svenska ordförandeskapet – landade i ett antal viktiga beslut inom Fit for 55.

Vilket EU-beslut uppfattar du kommer vara:

... till mest nytta för den gröna given?

– Systemet med utsläppshandel, detta är ett kraftfullt verktyg som tar de bästa sidorna i marknadsekonomin i sin tjänst.

... till mest skada för den gröna given?

– LULUCF – den är inte synkroniserad med verkligheten och riskerar att det blir stor suboptimering både vad gäller klimat och ekonomi.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att stärka EU:s konkurrenskraft och inre marknad?

– Att gå tillbaka till rötterna och fokusera på att leva upp till de fyra friheterna. Vi vill ha ett vassare men smalare EU.

Vilka är EU:s bästa redskap för nå klimatneutralitet till 2050?

– Att bejaka alla fossilfria energislag. Utveckla cirkulariteten genom exempelvis bättre ekodesign. Att fortsätta utveckla handeln med utsläppsrätter och sträva efter att koppla på länder utanför EU. Att skogen ska få brukas och inte bara vara en kolsänka.

Vilken roll kan träbyggande och andra förnybara och biobaserade material och produkter spela för att nå klimatneutralitet?

– Det finns en mycket stor potential och vi bör säkerställa att den kan förverkligas genom att skogen ska få brukas.

Vilka frågor vill du driva som påverkar skogsnäringen och bioekonomin under nästa mandatperiod?

– Sett i EU-kontext är vår hållning att skogspolitiken ska vara en nationell kompetens och att EU inte ska få styra inom detta område.

Vilka är ditt partis tre viktigaste frågor för kommande mandatperiod?

– Vi vill fokusera på tre områden där EU ska vara starkt: fred, frihet och frihandel.