EU-kandidaterna svarar på våra frågor inför EU 2024

Politiska beslut som tas inom EU har en stor påverkan på skogsnäringen i Sverige. Inför det kommande EU-valet har Skogsindustrierna ställt frågor till kandidater för de svenska partier som i dag har mandat i parlamentet, för att klargöra vilka frågor kandidaterna vill driva under nästa mandatperiod.